شنبه، آبان ۱۰، ۱۳۹۳

کنفرانس زنان کردستان ایران

http://www.panteabahrami.com/news/ http://www.vokradio.com/content/view/1829/1/
کنفرانس زنان کردستان ایران

کنفرانس زنان کردستان ایران

بیش از ۱۵۰ زن در اسلو شاهد برگزاری چهارمین کنفرانس زنان کردستان ایران در روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر بودند. برگزار کننده کنفرانس مرکز بررسی مسائل کردستان ایران و کمیته ای شش نفره از زنان کرد در نروژ بود.
این کنفرانس بطور مشخص به مسائل زنان کرد ایرانی می پرداخت، مشکلات ویژه ای که ازیک سو در چهارچوب جنبش زنان ایران به آن بی توجهی می شود و از سوی دیگر از طرف جنبش زنان کرد مورد بی مهری قرار می گیرد. بنابراین این سمینار به طور ویژه به مشکلات و دغدغه های زنان کرد ایرانی می پردازد. نمونه های این مشکلات مثل فقر، بی سوادی بخش از زنان کرد، سرکوب آزادی های سیاسی، نبود امکانات کافی از سوی مرکز و همچنین نگاه بشدت مردسالار و ناسیونالیسم کردی است که معضلات زنان کرد ایران را در چهارچوب مسائل ملی نادیده می گیرد. مجموعه این عوامل فشار را بر روی آنها آنقدر زیاد کرده که بخشی از آنان به خود سوزی دست زده اند. محور سخنرانی آوا هما، نویسنده، در این کنفرانس تحت عنوان «ازخانی تا خودسوزیی، چه بر سر زنان کرد آمده» بر روی موضوع علل و پی آمدهای خودسوزی زنان و به ویژه در کرمانشاه تمرکز داشت.
در کنفرانس سخنرانی های متعددی صورت گرفت که از جمله می توان از سخنرانی عصمت صوفی، پژوهشگر، درمورد رابطه ناسیونالیست و جنبش زنان کرد در ایران نام برد. او تفاوت ها و شباهت های جنبش زنان ایرانی و زنان کرد را مورد کنکاش قرارداد.
از سخنرانان دیگر که از ایران به کمک اسکایپ در کنفرانس حضور داشت می توان از سیمین چایچی نام برد که به نقش سازمان های غیر انتفاعی در کردستان ایران پرداخت. شهین طالبانی هنرمند کرد، مشکل زنان هنرمند کرد در جامعه کردی را مورد بررسی قرار داد. افزون بر آن حلیمه رسولی، وضعیت زنان و فعالیت های زنان کرد در کردستان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد.
در گفتگو با آوا هما، نویسنده، عصمت صوفی پژوهشگر مسائل فمنیستی و گلنار قبادی از اعضای مرکز بررسی مسائل کردستان ایران به بررسی برخی از موضوعات کنفرانس پرداختم.