شنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۲

خوش بینم

به نظر می رسد که شکاف عمیقی میان نسل آموزش یافته در باورهای مذهبی با آموزه‌های غیر دموکراتیک و در محیطی که مفروضات تحمیلی دهه‌های گذشته را باور داشته یا به شک و تردید نسبت به آن ،آن را واپس زده و نسل جدیدی که از آموزه‌های حقوق بشری بهره می جوید و از تکرار ژنوساید و برتری انسان بر انسان در هراس است، وجود دارد.

نگرانمبسیاری سیاستها و دیدگاهها را می توان معطوف به اندیشه پسندیده یا ناپسند مردم دانست، آن را پذیرفت یا از کنارش گذشت. آنچه گذشتن از آن برایم درد آور است سکوت مردم خوش نیت بلاخص سکوت نگران کننده شخصیتهای به نام و موثر است. به قول مارتین لوتر کینگ "هر چه می‌گذرد بیشتر به این باور می‌رسم که مردم بد نیت از زمان به شکل مؤثرتری سود جسته‌اند تا مردم خوش نیت. نسل ما نه تنها باید به خاطر کلمات و حرکات مردم بد نیت توبه کند، بلکه به خاطر سکوت مدهش مردم خوش نیت نیز."

پنجشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۹۲

برای حمایت از مردان برابری خواه و شجاعم!برای حمایت از مردان برابری خواه و شجاعم!
سنگ بدگوهر اگر جامعه‌ زرین بشکست 
قیمت سنگ نیفزاید و ز‌ر کم نشود 
آنچه که در مریوان به خاطر تحقیر زن کرد، لباس و فرهنگ کردی با ملبس کردن مردی به لباس کردی زنانه اتفاق افتاد تنها چشمه‌ ای از دریای بیکران توهین و خشونت علیه فرهنگ کردستان است، اما جامه زرین و کرامت یک فرهنگ و جنسیت را با سنگ بد گوهر خشونت و اهانت و اعمال  ضّد فرهنگی‌ نمی‌توان شکست. این کار منجر به ایجاد حرکتی‌ شد که مردان برابری خواه لباس زنانه پوش از وقوع مجدد آن برای همیشه جلوگیری میکنند... به شجاعتشان افتخار می‌کنم و از وجود چنین حامیانی به وجد می آیم. به همین دلیل برای حمایت از حرکت مردانی که با شجاعت به کرامت و حرمت فرهنگی زنان ما احترام می گذارند لباس کردی قرمزم را با فراخوان انجمن زنان مریوان می پوشم.

شنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۲

کارزار سازمان عفو بین الملل به مناسبت نوروز برای فرستادن کارت پستال به زندانیان سیاسی در ایران و استفبال مردم ازآن

سازمان عفو بین لملل به مناسبت نوروز کارزاری راه انداخت. من به همراه کلاینتهایم به مدت دو هفته دست به این کار زدیم. اعضای مرکزی که در آن کار مددکاری می کنم پس از یک جلسه آشنایی با این کمپین و اهمیت آن و بررسی روانشناختی شرکت در کارزارهای اجتماعی که در آن همدلی و دلسوزی جمعی حاکم است  با دل و جان به نوشتن کارتها پرداختند. آنها از اینکه برای زندانیان سیاسی در ایران و درون تاریک خانه‌ها کار ت پستال بفرستیم اظهار خوشحالی کردند. به آنان گفتم که بخش اعظم آزادی خود را مدیون افرادی هستیم که امروز در بند هستند. افراد فعال سیاسی ،مدنی،اجتماعی که نمی توانند در مقابل مسائل دور و بر خود سکوت کنند و نشسته و تماشا کنند یا در تبعید به سر می برند،یا به تبعید اجباری و خودخواسته دست زده اند ویا تبعیدیهای سنگ و چوب و آهن هستند با نگهبانانی به تعداد فراوان. آنان را در مراسمهای مختلف بالاخص سال نو یاد کنیم. روزهای مهم روز در کنار هم بودن ست اگر به اجبار از هم جداییم اجبار را نپذیریم. همانند صبح روز عید که مادران و پدران ما به همراه دسته های دف و با لباسهای عید سر خاک عزیزان و به دیدار شهدا می روند. فکر نکنیم خوشی مان خراب می شود. روز عید برای شراکت محبت و عشق و همراهی است. برای شریک شدن در خوشی ها . شریک شدن در خوشیها کم خرجتر از شریک شدن در جان است آنچه آنان با ما شریک شده اند...سفره هفت سین و سفره مهرگان و سفره قلبهایمان را برای آنان هم بچینیم.

Majid  Tavakkoli:
 شیراز / ایران
 شهرک بهارستان ( میانرود) فاز 3 ، انتهای خیابان یاس، 
 خانواده گرامی توکلی 
 کد پستی
7179743355
_______________________________________________
Nasrin Sotudeh:

 تهران/ ایران
شهرک قدس، خیابان فرحزاد، کوچه بهاران2 
پلاک 8، واحد 4  
آقای رضا خندان
____________________________________________
Seyed Zia Nabavi

 سمنان/ ایران
خیابان نهضت، ساختمان نهضت
 بلوک  6، طبقه سوم، آپارتمان 15
  خانواده گرامی  نبوی
______
Abdolfattah Soltani

 تهران/ ایران
 پل کریم خان زند، اول خیابان میرزای شیرازی
کوچه سوم ، طبقه همکف
  خانواده گرامی  سلطانی
_______________________
 Shiva Nazar Ahari

 تهران/ ایران
خیابان  شهید مدنی( نظام آباد ) کوچه مهران طایبی،
  شماره 54، طبقه اول   کد پستی   
1617785511
 خانواده گرامی نظر آهاری
___________________________________
Zeynab Jalalian
 کرمانشاه/ ایران
زندان مرکزی کرمانشاه
خیابان دیزل آباد شماره 101
 زینب جلالیان
Majid  Tavakkoli:

 شیراز / ایران
 شهرک بهارستان ( میانرود) فاز 3 ، انتهای خیابان یاس، 
 خانواده گرامی توکلی 
 کد پستی
7179743355
_______________________________________________Nasrin Sotudeh:

 تهران/ ایران
شهرک قدس، خیابان فرحزاد، کوچه بهاران2 
پلاک 8، واحد 4  
آقای رضا خندان
____________________________________________
Seyed Zia Nabavi

 سمنان/ ایران
خیابان نهضت، ساختمان نهضت
 بلوک  6، طبقه سوم، آپارتمان 15
  خانواده گرامی  نبوی

_____________
Abdolfattah Soltani

 تهران/ ایران
 پل کریم خان زند، اول خیابان میرزای شیرازی
کوچه سوم ، طبقه همکف
  خانواده گرامی  سلطانی
_______________________
 Shiva Nazar Ahari

 تهران/ ایران
خیابان  شهید مدنی( نظام آباد ) کوچه مهران طایبی،
  شماره 54، طبقه اول   کد پستی   
1617785511
 خانواده گرامی نظر آهاری
___________________________________


v