دوشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۹۱

International Human Rights Day ,No right for my people

stand for Human rights In the International Human Rights Day,my people has none of the rights stated in Declaration of Human Rights.Why our children should burn in fire? Article 25. • (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being… Who is responsible ? Do Iranian regime

شنبه، آذر ۱۸، ۱۳۹۱

ششمین برنامه سالانه امنستی در روز جهانی حقوق بشر

Int. Human Rights Day with A.I. USA 12-8 -12 International Human Rights Day, with Amnesty International Group 92, Dec.8 – 2012 Balboa Park شرکت حامیان مادران پارک لاله / لس آنجلس-ولی در ششمین برنامه سالانه امنستی شاخه سانفرناندو ولی شنبه 8 دسامبر2012 پارک بلبوا در این گرد همایی ضمن اطلاع رسانی در زمینه نقض گسترده حقوق بشر در ایران، و معرفی خواست های مادران پارک لاله ایران مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدامها، و محاکمه عادلانه عاملان و آمران کشتار ها و شکنجه در حکومت جمهوری اسلامی، دادخواستهای بسیاری در حمایت از زندانیان سیاسی به امضای شرکت کنندگان و رهگذران رسید.