با دوستان

با ریتا نیسان ،کلارا مرادیان،آزیتا نسیان  برای پروژه زن کرد به زبان تصویر----------------------------------------------------------------------------------------


منزل مریم اهری برای فرزانه عظیمی و آقای فتحی

منزل دکتر تووحیدی برای خانم عظیمی
--------------------------------------------------------------------------------------

با هنرمندان محبوب شهر آقای داوود روستا که قرار است تاریخ کردستان را با انگشتان جادویی اش روی بوم بیاورد. دوستان نوازنده و خواننده که شادی بخش جمع بودند. زمان مناسبی برای دیدار دوستان ،بحث های غیر جدی ،لذت از موسیقی و رقص شاد کردی .
 with Daoov Roosta *****************************************************************************

از راست به چپ دوست عزیزم خانم پرتو نوری علا،خانم شکوه میرزادگی،دکتر اسماعیل نوری علا ،ثریا .برنامه سکیولار دموکراسی در لوس آنجلس که برای دکتر نوری علا تدارک دیده شده بود. سکیولاریسم نوین آلترناتیو آینده ایران بحث جلسه بود
----------------------------------------------------------------------------------------
****************************************************************************** راست به چپ : دوست نازنینم مرمر استوارارت فعال اقلیتهای ملی 
،آقای داوود روستایی هنرمند بزرگ معاصر، خودم ثریا ف
دوست عزیزم آقای عنایت کتولی فعال حقوق بشر

ششم ماه آگوست 2011در یک دیدار دوستانه

اقای داوود روستایی یک ایرانی موفق و یک هنرمند صاحب سبک در سطح بین الملی می باشد.این نقاش مسلمان ایرانی در سال ۲۰۰۶عنوان بهترین استاد سال دانشگاه "یو سی ال ای"را به خود اختصاص داد.وی موسس سبکیست که در ان هنر و روانشناسی بهم مربوط میشود.پرسپکتیو نگاه خداوند به طبیعت سبک اثار اوست.او نقاشیهای خود را با انگشتانش میکشد.خدا لای انگشتان او چون هنر میلغزد.او با هدف برقراری صلح و دوستی در دنیا رنگها را روی بوم نقاشی میرقصاند.به نظر من روستایی جز کسانیست که مامورند زیبایی را به حد کمال در زمین به مردم بشناساند.
او در اثار خود از اشعار حافظ و مولوی الحام میگیرد،اثار او نگاهی  عارفانه از نوعی دیگر به همه چیز دارد.
روستایی عاشق ونگک نقاش به دلیل سبک شکنی که اثارش دارد،هست.
روستایی موسس سبک کریپتوریلیزم یعنی پرسپکتیو نگاه خداوند به طبیعت میباشد
  او با اثارش بین هنر و روانشناسی پلی هنرمندانه زده
.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*******************************************************************************************
 Konsert Ostad Shajaryan dar LosAngelesWith Mr.Jimmy Delshad former Beverly Hills mayor in Shajaryan's concert in LosAngles
http://shrineauditorium.com/