جمعه، آذر ۰۶، ۱۳۹۴

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان


روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان-Pooyesh162   

Full Version of my talk
https://www.youtube.com/watch?v=QuoU7HFV520&feature=youtu.be


25نوامبر "روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان" است.
متن مصاحبه ای که در برنامه پویش با سیروس ملکوتی داشتم

"خشونت علیه زنان" بنا بر تعریف سازمان ملل متحد، هرگونه رفتاری است که می‌تواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود.
خشونت علیه زنان از همه نوع ودر زمینه ها و در تمام سنین  رخ میده. و هرکدام ضربه های خود را بر
پیکر زنان می زند برپایه یکی از بررسی‌های سازمان ملل، یک سوم زنان جهان در طول حیات خود مجبور به تحمل خشونت و بدرفتاری می‌شوند.
طبق گزارش و  برآورد زنان سازمان ملل 35 درصد از زنان در سراسر جهان هم خشونت جسمی وجنسی توسط
مدارک و شواهد نشان می دهد که ویژگی های خاصی از زنان، از جمله گرایش جنسی، وضعیت معلولیت و یا قومیت، و برخی از عوامل زمینه، مانند بحران های انسانی، از جمله جنگ و پس از جنگ شرایط، ممکن است آسیب پذیری زنان در برابر خشونت [15] افزایش می دهد.
خشونت و آزار زنان می تواند  در محل کار رخ دهد، در خیابان، یا در خانه در بسترروابط جنسی  ، در مناطق پر از کشمکش و جنگی ، یا بسیاری از این خشونت ها به ظاهر دیده نمی شوند.
 خشونت درزمان رابطه عشقی ،خشونت شریک زندگی که ظاهرآ صمیمانه با هم زندگی می کنند. خشونت و آزار عاطفی و روانی زن، قاچاق انسان ، خشونت علیه زنان دگرباش ، خشونت علیه زنان مهاجر و پناهنده خشونت علیه زنان معلول
گاهی اوقات، زنان توسط غریبه ها مورد آزار و خشونت قرار می گیرند ولی متآسفانه بیشترین بدرفتاری و خشونت و سوع رفتار از جانب افرادی است که در محور روابط نزدیک هستند.

من می خواهم به آزار سالمندان اشاره کنم که معمولآ به بوته فراموشی سپرده می شود. صحبت از اون یک موضوع دشوار است . چون فکر می کنیم که بیشترینتوجه   ازار و خشونت در مورد سایر گروههای سنی است. آزار زنان سالمند یک اصطلاح گسترده است که شامل مجموعه ای از رفتارها است که از لحاظ فیزیکی یا روحی به آنها آسیب می رساند. در ایالات متحده، زن ها حدود 66 درصد از قربانیان آزار سالمندان تشکیل می دهند و 89 درصد از موارد سوء در یک محیط داخلی رخ داده است.
زنان سالمند در طول زندگی خود، آنها را بیشتر در معرض خطر سوء استفاده مالی ، تجاوز جنسی و آزار و کتک  قرار می گیرند. همان زنانی که در مبارزه برای از بین بردن کودک آزاری و پایان دادن به خشونت خانگی  بودند اکنون خود قربانیان اشکال مختلف سو استفاده.و خشونت هستند.آیا  این  انسانی و قابل قبول است؟

آیا زمانی می رسد که دولتها یک حقوق استاندارد برای خلاصی از درد و رنج آشفتگی زنان را تضمین و کرامت آنان را پاس بدارند؟ تغییر اجتماعی ?مراقبت های بهداشتی، امنیت اقتصادی، و کیفیت زندگی بالا

خشونتهای نهادینه شده در فرهنگ مردم و فقدان نیروی بازدارنده علیه  آزار سالمندان، غفلت نزدیکان و عدم توجه جدی متخصصین باعث آسیب جدی به میلیونها زنی است که در سنین ضعف جسمی و در کنار تمام رنج به دوش کشیده شان بایست نگران روبرو شدن با آن شوند.
خشونت تنها قربانی را مورد هدف قرار نمی دهد. به کل یک جامعه لطمه می زند.


 راهکارها :
اگر در محل یا کشوری زندگی می کنید که قوانین ضد  زنان نیست می توانید به پلیس زنگ بزنید ، افراد خانوده را متوجه خشونتهای وارد شده بر خود یا دگری  کنید ، در مراکز و شلترهای مراقبت از زنان آزار دیده کار کنید ، احترام را به بچه بیاموزید ، راهکارهای آموزشی در مورد جایگزینی فرهنگ ضد خشونت علیه زنان را در محل کار خود وارد کنید ، کنشگر حقوق و کرامت انسانی باشید ،در محل کار و مدرسه خود خود در مورد مقررات ضد خشونت سوال کنید و پروگرامها و ابتکارات جدیدی را که یاد می گیرید به همکاران و همکلاسهای خود یاد دهید. از اعلام آزار و اذیت جنسی   صاحبکار خود نترسید.

 دولتها رامتوجه قانون منع خشونت علیه زنان کنید و از آنها بخواهید که بدون تعدیل آن را تصویب کنید