چهارشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۴

یک روز استثنایی تاریخیامروز یک روز استثنایی تاریخی است. بسیاری خوشحالند. بسیاری ناراحتند برای خیلی ها علی السویه است و برای عده ای جای سوال... مثل هر مسئله تاریخی دیگر. روز اول ماه جولای سال 2015 است. تاریخ جدیدی در کالیفرنیا برای حمایت از مرخصی مریضی وضع شده. سالهاست یعنی از سال 2010 اینجا در مرکز سالمندان کار می کنم. به سختی . گاهی به سختی مریض می شوم ولی یا باید بیایم سر کار یا اینکه از جیب سواخم پول روزی که توان ندارم را خودم پرداخت کنم. این داستان میلیونها کارمند و کارگر امریکایی است. بخصوص زنان .
به عنوان یک زن که دوره پریدی ماهانه یا تولد بچه ؛یا بیماری و سردرد یا یائسگی اذیتم می کند نیاز به سه روز در 365 روز کمترین درخواست است. وقتی به خواهرم که آلمان است گفتم یا به دختر عمویم دانمارک است خبر دادم گفت دلم درد به درد آمد. نمی دانستم که وقت بیماری هم ندارید. ..آی آمریکا!!.

 http://www.delfinomadden.com/employment-law-blog/new-mandatory-sick-leave-law-effective-july-1-2015-be-prepared-to-avoid-liability/