دوشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۹۸

یاد مادر منیر خانم فلسفی (ناهید) گرامی باد

یادت گرامی و جایت سبز دایه منیر گیان سالهاست دایه منیررا می شناسم و هربار او را دیده ام بیش از پیش به او عشق ورزیدم و از او آموختم. دریایی از صبوری و عشق بی ریا بود. او اولین کسی بود که وقتی از اروپا به آمریکا مهاجرت کردیم دنبالش گشتیم و از طریق پسرش فرهاد پیدایشان کردیم. زنی یافتیم قوى و شجاع با قلبى بزرگ كه بردبارى و مقاومتش درس عشق و مبارزه بود.همیشه در قلبمان می مانی. وداع همیشگی مادر منیر خانم فلسفی (ناهید) را به رویا و مسعود عزیزمان ,وسایر بستگان و دوستانمان تسلیت می گوییم.


مادر جانباختگان عزيز و گرامى احسن ناهيد و شهريار ناهيد از اعداميان فرودگاه شهر سنندج


منیر خانم فلسفی (ناهید) , ثریا فلاح


گروه بچه های حقوق بشر و مادران عزادار برای دیدار دایه منیر

 Dear ِDaye Mnir gian I have known daye Monir for many years, and every time I have seen her I fall more in love and learned from her. She was a sea of endless patience and true love. She was the first we looked for when we emigrated from Europe to the U.S and found her through her son Farhad(RIP). We found a strong and courageous woman with a big heart whose patience and resistance was a lesson of love and struggle. You always stay in our hearts. Farewell to Ms. Monir Falsafi (Nahid), Roya and Masoud please accept our deepest condolences for lose of your beloved mother.