شنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۹۷

ما زنده به رویش هزاران جوانه ایم

Soreya Fallah 
شما به كشتن و مرگ زنده ايد و ما به رويش جوانه هامان
شما به دارهای برپا شده برای گلوی فرزندان دهان دوخته  مینازید 
و ما به درختهای سبز قامت برفراشته

شما به سوزاندن درخت تکیه می‌کنید و ما به کاشتن دوباره آن
شما دلخوشید به اکنون و ما به آینده مان
گویی که ما تنها آن هزاریم که شما کشتید
گویی آن هزاریم که در بندیم
نه، نه ، هنوز هزاران اندر هزاریم


اگر اعدام زندگيهاي پرشور و جوان براي شما بستن درب زندگي آنان است براي آنان جنبش عليه اعدام و باز كردن چشم جهان به روي وحشت و خونخواهي شماست

.
شادی صدر:"آنچه در چهل سال گذشته در کردستان و با کردستان کرده‌اید، با هیچ جا و هیچ گروه دیگری از مردم نکرده‌اید. فرزندان‌شان را اعدام می‌کنید تا بار دیگر بهشان یادآوری کنید که شما از ما نیستید. با هر اعدام، عمق دشمنی‌تان را با این مردم نشان می‌دهید و بذر خشمی را می‌پاشید که فردای روز، تبرهای‌تان دیگر یارای زدن درختان تنومندش را نخواهد داشت. و ما آن روز شاهدانی خواهیم بود تا بهتان یادآوری کنیم این روزهایی را که سرمست از داشتن داغ و درفش بودید و فکر فردای ذلیل و حقیر شدن‌تان را نمی‌کردید.
آن روز ناگزیر که می‌آید... #رامین_حسین_پناهی
#زانيارولقمان