شنبه، آذر ۱۸، ۱۳۹۱

ششمین برنامه سالانه امنستی در روز جهانی حقوق بشر

Int. Human Rights Day with A.I. USA 12-8 -12 International Human Rights Day, with Amnesty International Group 92, Dec.8 – 2012 Balboa Park شرکت حامیان مادران پارک لاله / لس آنجلس-ولی در ششمین برنامه سالانه امنستی شاخه سانفرناندو ولی شنبه 8 دسامبر2012 پارک بلبوا در این گرد همایی ضمن اطلاع رسانی در زمینه نقض گسترده حقوق بشر در ایران، و معرفی خواست های مادران پارک لاله ایران مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدامها، و محاکمه عادلانه عاملان و آمران کشتار ها و شکنجه در حکومت جمهوری اسلامی، دادخواستهای بسیاری در حمایت از زندانیان سیاسی به امضای شرکت کنندگان و رهگذران رسید.
هیچ نظری موجود نیست: