یکشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۸۷

جشن سالگرد کمپين يک ميليون امضا

Contact: Sudabeh (Sudi) Farokhnia FOR IMMEDIATE RELEASE
Tel.: (949)466-0142
Email: forequalityLA@gmail.com
Website: http://www.campaignforequality.org
جشن سالگرد کمپين يک ميليون امضا با دعوت مردم به يک پروژه هنری دست جمعی
فعالان کمپين در کاليفرنيا با کمک رهگذران تصوير يک دنيای بدون تبعيض را ترسيم می کنند
روز 27 اوت 2006 مصادف با پنجم شهريور 1385 روز شروع به کار کمپين يک ميليون امضا در ايران است. اين حرکت که توسط
جمعی از فعالان حقوق زنان در ايران آغاز شده است فارغ از هر گونه گرايش سياسی وايدئولوژيک، خواهان برابری حقوقی بين زن و
مرد در جامعه می باشد. در روز 23 اوت امسال گروه محلی کمپين يک ميليون امضا در جنوب کاليفرنيا برای گراميداشت سالگرد اين
در شهر ارواين Wholesome Choice کمپين دست به يک ابتکار زده است. با نصب يک بوم نقاشی بزرگ در ورودی سوپر مارکت
داوطلبان اين گروه از رهگذران درخواست می کنند که دنيايی بدون تبعيض را به تصوير بکشند و نيز پيام های خود را برای فعالين حقوق
برابر در داخل کشور بنويسند. داوطلبان کمپين در کاليفرنيا می گويند: "ما می خواهيم که شهروندان ايرانی مقيم کاليفرنيا حس کنند که در
تلاش برای برابری تنها تماشاگرانی منفعل نيستند. بلکه هر فرد کنشگری است سرشار از توانايی و خلاقيت و می تواند در اين تلاش
مشترک نقشی بازی کند. اين احساسی است که ما با فعاليت داوطلبانه در کمپين يک ميليون امضا تجربه کرده ايم و اميدواريم که از طريق
اين نقاشی دسته جمعی بتوانيم آن را به ديگران هم منتقل کنيم." فعالان اين کمپين تصميم دارند که علاوه بر پيگيری اهداف کمپين و اطلاع
رسانی درباره قوانين تبعيض آميز در ايران، به اطلاع رسانی درباره مسايلی مانند خشونت خانگی در ميان خانواده های ايرانی مقيم
کاليفرنيا نيز بپردازند. برنامه های ديگری که در اين محل تدارک ديده شده اند عبارت اند از نقاشی و رنگ آميزی روی صورت
برای بچه ها و "ايستگاه درد دل" برای گوش فرا دادن و ضبط خاطرات کسانی که تاثيرتبعيض های جنسيتی را در (face painting)
زندگی خود و عزيزانشان ديده اند.
کمپين يک ميليون امضا تلاشی است مدنی و گسترده برای جمع آوري يك ميليون امضا از شهروندان ايرانی در اعتراض به قوانين نابرابر و
درخواست تغيير تمامی قوانينی که بر مبنای جنسيتِ زنان، آنان را مورد تبعيض قرار می دهند. قوانين مورد اعتراض کمپين عبارت اند از
قوانين مربوط به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، سن مسئوليت کيفری، ارث، ديه، تابعيت، شهادت و قوانين حامی قتلهای ناموسی. اين
کمپين شامل شبکه ای غير رسمی به وسعت سرزمين ايران و ايرانی های خارج از کشور است. گروه کمپين يک ميليون امضا در جنوب
کاليفرنيا متشکل از جمعی از داوطلبان دانشجو و شاغل، سعی برآن دارد که اهداف کلان کمپين را در جامعه ايرانيان کاليفرنيا، به عنوان پر
جمعيت ترين جامعه ايرانی خارج از کشور، پيگيری کند.
###
برای اطلاعات بيشتر در اين رابطه و يا انجام مصاحبه با فعالان کمپين در کاليفرنيا ، لطفاً با آدرس الکترونيکی يا شماره تلفن
9494660142 تماس بگيريد

هیچ نظری موجود نیست: