چهارشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۸۷

يادمان بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي ايران در تابستان ١٣٦٧يادمان بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي ايران در تابستان ١٣٦٧
و به ياد همه زندانيان دگرانديشي كه در دهه ٦٠ اعدام گرديدند

سخنراني : بازماندگان قتل عام بزرگ زندانيان سياسي ايران دهه ٦٠


خانم عزيزه شاهمرادي وخانم دكتر پانته آ بهرامي

پخش و معرفي فيلم: "و من عاشقانه زیسته ام" به كارگرداني دكتر پانته آ بهرامي،
این فیلم مستند برشی است برزندگي سه نسل از زندانیان سیاسی زن ایرانی در طول نیم قرن گذشته،

اجراي موسيقي ايراني و شعر خواني : تار آيدين اخوت با همراهي نوازنده ضرب

October 5,2008 3:00PM -6:30 PM
UCLA ,Center for Health Science, Lecture Hall 23-105 CHS
لوس آنجلس كاليفرنيا
براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به سايت جامعه دفاع از حقوق بشر ايران مراجعه نماييد
و يا با تلفن ١٦٩٦-٩٩٠-٣١٠با ما تماس بگيريد

براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به سايت جامعه دفاع از حقوق بشر ايران مراجعه نماييد
و يا با تلفن ١٦٩٦-٩٩٠-٣١٠با ما تماس بگيريد

هیچ نظری موجود نیست: