سه‌شنبه، بهمن ۱۵، ۱۳۸۷

به‌ مناسبت 6 فوريه‌ روز جهانی علیه‌ ناقص‌سازی جنسیناقص‌سازی جنسی،نماد قدرت و تلاش جوامع عقب‌مانده‌ در به‌ اسارت کشيدن جسم و روان زن
.....روی تيغ تف کرد و با لباسش آن را پاک کرد. همچنان که آن را به لباسش می‌سابيد دنيای من ناگهان تاريک شد. مادرم دستمالی را روی چشمانم انداخت. چيزی که بعد از آن حس کردم بريده‌ شدن گوشت آلت تناسليم بود. صدای گنگ جلو و عقب رفتن اره وار را بر روی پوستم می‌شنيدم. ....چشم بندم کنار رفته بود و زن جلاد را ديدم که يک مقداری از خار درخت اقاقيا را کپه کرده بود. او از آنها برای ايجاد سوراخهايی در پوستم استفاده کرد ,سپس نخ سفيد محکمی از سوراخها رد کرد تا مرا بدوزد. پاهايم کاملا‌ بی‌حس شده بود، ولی درد بين آنها آنچنان شديد بود که آرزو می‌کردم بميرم. ....انگار اسيد پوستم را می‌خورد. وقتی زن کولی مرا دوخت، فقط سوراخی به اندازه سر چوب کبريت برای ادرار و خون- در زمان پريودی باز گذاشته بود. اين استراتژی خردمندانه؟؟؟!!! تضمينی بود برای اينکه تا قبل از ازدواج هيچ رابطه جنسی نداشته باشم و شوهرم مطمئن باشد كه‌ باکره‌ مانده‌ام.... وقتی بندهايم را از پاهايم گشودم، توانستم برای اولين بار به خود نگاهی بيندازم، يک تکه‌ پوست کاملأ هموار كشف کردم که فقط يک جای زخم در وسط آن بود. مانند يک زيپ، که آن زيپ کاملا بسته شده بود آلت تناسليم مهر و موم شده بود تا هيچ مردی توانايی دخول تا شب عروسيم را نداشته باشد... زمانی که شوهرم با يک چاقو يا فشارآن را از هم مي‌دريد.....
برداشته‌ شده‌ از کتاب گل صحرا خاطرات واريس ديری
طبق آخرين آمار داده‌ شده‌ و گذارش سازمان يونيسف 150 ميليون زن ناقص‌سازی جنسی شده‌اند، در هر ده‌ ثانيه‌يک دختر ، هر روز 6000 زن و هر سال حدود دو ميليون زن و دختر از نظر جنسی ناقص‌سازی ميشوند. در اتيوپی، اريتره‌، سومالی، مصر وکنيا و....90% زنان و دختران و در کردستان 60% زنان ناقص‌سازی جنسي شده‌اند. ناقص‌سازی جنسی زنان (مثله‌ کردن) زنان برآمده‌ از نگاه‌ و شيوه‌ تفکری است که‌ زنان را تنها وسيله‌ای برای ارضای نيازهای جنسی مردان مي‌داند، شيوه‌ی نگرشی که‌ سيستمی را پديد آورده‌ است که‌ برای زنان تعين مي‌کند، چگونه‌ بايد زندگی کنند، چگونه‌ بايد لباس بپوشند، زمانيکه‌ نياز جنسی داشته‌ باشند از او استفاده‌ جنسی ميکنند، زمانی که‌ نياز مادی داشته‌ باشند او را به‌ کالا تبديل مي‌کنند و به‌ معرض فروش مي‌گدارند و زمانی تحت عنوان دفاع از شرف و ناموس او را به‌ قتل مي‌رسانند. سيستمي كه‌ هيچ هويتی برای زنان به‌ رسميت نمی‌شناسد. ناقص‌سازی جنسی يکی از مصاديق بارز خشونت عليه‌ زنان مي‌باشد که‌ در جوامع عقب‌مانده‌ تحت لوای سنت و فرهنگ و آيين و مذهب هنوز هم با افتخار در بيش از سی کشور جهان انجام مي‌شود. در 70 تا 80 درصد موارد با وسايل آلوده‌ و غيربهداشتی و بدون استفاده‌ از هيچ داروی بيحسی موضعی انجام مي‌گيرد و در مواردی حتی به‌ مرگ منجر مي‌شود، عفونتهای موضعی و عمومی بدن، درگيريها و بيماريهای روحی روانی حاصل از اين امر و ايجاد جوش (اسکار) در قسمت بريدگی ، عفونتهای حاد و مزمن دستگاه‌ تناسلی و
ادراری و درد جانکاه‌ و وحشتناک در هنگام رابطه‌ جنسی، مشکلات نازايی و خطرات ناشی از ناقص‌سازی جنسی در دوره‌ حاملگی بخصوص در زمان زايمان همه‌ و همه‌ از عوارض اين پديده‌ غيرانسانی مي‌باشد که‌ ريشه‌ در افکار پوسيده‌ و عقب‌مانده‌ حاکم بر اين جوامع دارد.
ما سنتر زنان کرد در کلن خواهان کوشش و تلاش همه‌ جانبه‌ سازمانها و ارگانيزاسيونهای دفاع از حقوق بشر در تمام دنيا برای ريشه‌‌کن کردن اين پديده‌ غيرانسانی هستيم و از تمام زنان آگاه‌ و مبارز، از تمام انسانهای بشردوست مي‌خواهيم که‌ در برابر اين جنايت که‌ جزئی از زندگی لحظه‌ به‌ لحظه‌ و روزمره‌ شده‌ است سکوت نکنند، دوستان گرامی سکوت ما نشانه‌ تأييد و رضايت ما مي‌باشد.
سنتر زنان کرد در کلن 02 -02-2009
centerijnan@ymail.com

هیچ نظری موجود نیست: