سه‌شنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۸

شصت و چهارمین سالگرد جمهوری خودمختارکردستان گرامی بادبه یاد شهید قاضی محمد

شصت و چهارمین سالگرد جمهوری خودمختارکردستان گرامی باد

هیچ نظری موجود نیست: