یکشنبه، مهر ۲۴، ۱۳۹۰

گزارش کوتاهی از برنامه انجمن آمریکایی سازمان ملل متحد شاخه ولی


روز جمعه 14 ماه اکتبر برنامه ای از جانب انجمن آمریکایی سازمان ملل متحد شاخه ولی برگزار شد. این برنامه با پذیرایی شام و سخنرانی دکتر علیرضا عزیزی، فعال حقوق بشر و از اعضای برد سازمان عفو بین الملل ,جامعه دفاع از حقوق بشر ایران جنوب کالیفرنیا همراه بود. دکتر عزیزی در رابطه با قوانین بین الملل و حق بیمه بهداشتی از جانب دولتها صحبت کرد.
همچنین ثریا فلاح مسئول برگزاری برنامه های این انجمن گزارشی در رابطه با نتایج اهدای جایزه صلح نوبل به حضار داد و با تآکید بر اینکه علیرغم اینکه انجمن امریکایی سازمان ملل متحد از کاندیداتوری محمد صدیق کبودوند در ماه آوریل حمایت کرد اما معتقد است برندگان امسال همگی لیاقت گرفتن این جایزه را دارند و آرزوکرد که ایشان و تمامی زندانیان سیاسی دیگر در ایران آزاد شوند. جلسه با گفت و شنود حاضران وبا شرکت فعال دکتر کاظم علمداری در مباحث مربوط به ایران و نقض حقوق بشر در ایران خاتمه یافت. برگزارکنندگان به مسئول کمپین حامیان مادران پارک لاله،خانم صوفیا صدیق پور فرصت دادند تا این کمپین را به حضار معرفی کند. اعضای شرکت کنند همچنین روز سازمان ملل را جشن گرفتند. و با اهدای لوح تقدیر از دکتر عزیزی تشکر کردند
هیچ نظری موجود نیست: