جمعه، آذر ۱۸، ۱۳۹۰


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران - جنوب کالیفرنیا
Society for Human Rights in Iran - Southern California
WWW.SHRISC.ORG

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

از همگان دعوت می کند که در برنامه ای که به همین مناسب برگزار می شود شرکت نمائید

برنامه شامل

سخنرانی

رؤیا حکاکیان

نویسنده کتاب آدم کش های قصر فیروزه


فیلم

موسیقی

...

میزگرد آزاد

با هماهنگی پرتو نوری علا

شنبه 10 دسامبر 2011

ساعت 6 تا 8 بعد ازظهر

مکان:

Santa Monica Library

601 Santa Monica Blvd

Santa Monica, Ca. 90401

ساختمان کتابخانه، طبقه همکف

هیچ نظری موجود نیست: