یکشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۰

این مصاحبه از طرف رادیو صدای زن ونکهور و توسط خانم نرگس کرمانشاهی با
پژوهشگر وفعال حقوق بشر و حقوق اقلیتها خانم ثریا فلاح صور ت گرفته است.در رابطه با مسئله زبان مادری و حقوق بشر در ایران
سه شنبه فوریه21
http://youtu.be/YEPJefiouyU

هیچ نظری موجود نیست: