دوشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۹۷

براي رهايي از اسارت مجازات اعدام تلاش كنيم.رامین حسین پناهی نوری برای به ثمر رساندن این تلاش


براي رهايي از اسارت مجازات اعدام تلاش كنيم.
بر اساس ماده ۳ اعلامه جهانی حقوق بشر حق حیات یک حق ذاتی بشری است و این حقی است بنیادی که نبایست از هیچ شهروندی سلب شود.
اما این حق در ایران به اسانی پایمال میشود. متاسفانه ایران جزو انگشت شمار کشورهایی ایست که حکم اعدام برای دگر اندیشان سیاسی در قوانین کفریش گنجنده شده است و این در حالی از که روند جهانی به سوی الغای مجازات اعدام میرود.
من ثریا فلاح در کنار سایر کنشگرن جهان سازمان عفو بین الملل و سایر نهادهای حقوق بشری که با پدیده حکم غیر انسانی اعدام مبارزه میکننند
خواهان لغو حکم اعدام در کل و رامین حسین پناهی بطور اخص، آزادی ایشان و تمای زندانیان سیاسی دربند در ایران هستم و از دستگاه قضایی ایران می‌خواهم که صدای دادخواهی مادر رامین را بشنوند و ری بر آزادی وی بدهندء
https://www.facebook.com/Ramin.hoseinpanahi/videos/257521898133292/UzpfSTEzMjA2NzQyOTU6MTAyMTU4NzI3MTA0MzM1ODk/


https://www.facebook.com/Ramin.hoseinpanahi/videos/257521898133292/

هیچ نظری موجود نیست: