شنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۸

کمپین یک خانواده برای کمپین یک میلیون امضاروز نهم ماه آوریل یک خانواده در لوس انجلس بر ای چندمین بار برای کمپین برنامه گذ ا شتند و در برنامه کمپین شرکت کردند. از تجربیات آنها برای جمع کردن امضا در آینده خواهم نوشت. آنها اسم این برنامه را گذشتند "کمپین یک خانواده برای کمپین یک میلیون امضا".اعضای این خانواده به ترتیب: آزاد مرادیان، کلارا مرادیان، زانیار مرادیان، ثریا فلاح

هیچ نظری موجود نیست: