چهارشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۸

شبی با زیبا شیرازی و همیلا مصذق


Left to right: Hamila Mosadeghi, Soraya Fallah, Ziba Shirazi in
OUR STORY: A TWO WOMEN SHOW
WRITTEN & PERFORMED BY
ZIBA SHIRAZI & HAMILA MOSSADEGHI

هیچ نظری موجود نیست: