سه‌شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۸

جامعه دفاع از حقوق بشر ايران -جنوب كاليفرنيا http://www.shrisc.orgجامعه دفاع از حقوق بشر ايران -جنوب كاليفرنيا
http://www.shrisc.org

برگزار مي كند

به ياد جان باختگان قتل عام زندانيان سياسي ايران در دهه ٦٠
و به ياد جانباختگان قيام اخير مردم ايران

اجرای سخنراني، فيلم، شعر و موسيقي
با حضور

خانم مينا انتظاری (از زندانيان سياسي دهه ٦٠)

آقای محمدرضا معینی( مسئول بخش ایران - سازمان گزارشگران بدون مرز)

آقای مهدی اصلانی (از بازمانده گان قتل عام دهه ٦٠)

اجراي قطعه ادبي : خانم كلارا مراديان اجراي موسيقي: خانم زيبا شيرازی

زمان: يكشنبه ٢٧ سپتامبر٢٠٠٩ ساعت ٣:٣٠ بعداز ظهر،

مكان: دانشگاه كاليفرنيا -لوس آنجلس، سالن داد هال

Date & Time: Sunday September, 27th 2009, at 3:30 PM,
UCLA, Dodd Hall, ( Parking # 2)
for more information please visit : http://www.shrisc.org, ,
e-mail: info@ shrisc.org, Phone: (310)9901696

هیچ نظری موجود نیست: