دوشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۸۸

تظاهرات ايرانيان مقيم لوس آنجلس در سلاگرد انقلاب ١٣٥٧، و در حمايت از جنبش ضد ديكتاتوري مردم ايران


22bahman_la.jpg

vokradio, Los Aneles:

Feb., 11,2010

بنا به دعوت سازمانهاي مدافع حقوق بشر، سازمانهاي سياسي، جنبش مادران عزادار، كمپين يك ميليون امضا براي برابري ، راديو و تلويزيونهاي ايراني خارج از كشور، تظاهرات وسيعي با حضور صدها نفر از ايرانيان ساكن در لوس آنجلس در اطراف ساختمان دولت فدرال امريكا در وست وود برگزار گرديد. عليرغم تفاوت هاي موجود در ميان شركت كننده گان حاضر در راهپيمايي، و عليرغم تفاوت در رنگ پرچم ها و شعارها، همصدايي همه در دفاع از آزادي و حقوق بشر در ايران كاملا مشهود بود.

اين تظاهرات از ساعت ٤ بعداز ظهر آغاز و تا پاسي از شب ادامه داشت


هیچ نظری موجود نیست: