یکشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۸

مادران صلح سنندج: زبان مادری روح هر ملت است

مادران صلح سنندج: زبان مادری روح هر ملت است

در یازدهمین سال اعلام روز 21 فوریه(2اسفند)از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی زبان مادری به سر می بریم، در نقطه زمانی‌ای که از طرفی زبان به عنوان در برگیرنده هویت ملل‌ها و حفظ آن به عنوان تاریخ بشریت و از دیگر سو به عنوان اساسی ترین ابزار قوه تفکر، رهرو پیشرفت هر ملت به شمار می‌آید.از همین روست که برخورداری از آموزش به زبان مادری برای پیشرفت ملتها امریست حیاتی و عدم وجود آن جز ذوب زبان و به تبع آن استحاله فرهنگی و نابودی هوبت یک ملت نخواهد بود.

در چنین شرایطی است که زبان های غیر رسمی در نظامهای غیر دمکراتیک به طورسیستماتبک طی سیاستهایی طولانی مدت بدون آنکه تغییری آنی توجه زبان ‍زیردست را برانگیزد از سوی زبان غالب ذوب می شود که نمونه بارز آن به طور عموم درایران و علل الخصوص در مناطق کوردنشین در ایران مشاهده می شود.

در شرایطی که در اکثار نقاط جهان اینچنین روزی بهانه ایست برای توجه هرچه بیشتر به زبان ها برای نشان دادن کثرت و غنای فرهنگی،متاسفانه در ایران دیگر زبانها در اثنای ممنوعبت غیر رسمی آموزش در روندی هولناک زیر بار سنگین ایدئولوژی حکومتی کمر خم کرده و شاهد تسطیحی همه جانبه در راستای سنت فاشیسم هستیم.

ما به عنوان مادران صلح کوردستان روز زبان مادری را گرامی می داریم و از اقشار مختلف جامعه به طور اخص مادران تقاضامنیدم که هوشیارانه در مقام مبارزه با آسیمیلاسیون سیستم حاکم برآیند و نقشی اساسی در حفظ زبان وهویتشان را داشته باشند چرا که سیاست های انکار و امحاء و در قبال آن رفتارهایی غیر مسئولانه همواره مانعی در برابر همزیستی و گسترش هرچه بیشتر تقابل ملیتهاست و در این میان نقش بس پر رنگ جامعه مدنی و حقوق بیشری نیز در تحقق جایگاه راستین زبان مادری نمایان است. باشد که با مسئولیت پذیری همگان زبان ها را بهانه ای برای تحقق همزیستی ای مسالمت آمیز و امید به فردایی بهتر پاس داریم.
ماده 15 قانون اساسی ایران: "استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.“

مادران صلح کوردستان شاخه سنندج
http://zananeazarmehr.blogsky.com/1388/12/02/post-269/

هیچ نظری موجود نیست: