جمعه، فروردین ۱۳، ۱۳۸۹

“Ethnicity and Its Impact on Achieving Equality for the Iranian Women”

موقعیتی ویژه

به دعوتWomen's Research and Resource Center at California State University of Northridge و فعالین کمپین یک میلیون امضا در جنوب کالیفرنیا،

کنشگر حوزهٔ حقوق زنان و شاعره معاصر از استان آذربایجان، بانو فرانک فرید، در کنار ما خواهند بود.

مکان: دانشگاه ایالت کالیفرنیا در نورتریج CSUN

ساختمان اتحادیه دانشجویان ( USU) - طبقه دوم - اتاق پسدینا پارکینگ: G4

زمان: شنبه ۱۷ آوریل ساعت ۱ الی‌ ۳ بعد از ظهر

"آیا قومیت می تواند عامل مهمی در مبارزه زنان برای دستیابی به حقوقشان باشد؟"

نژاد، قومیت، جنسیت، زبان و فرهنگ، طبقات اجتماعی، مذهب و منطقه ی سکونت و عدم توانایی و ... جزو عواملی هستند که نابرابری و تبعیض ایجاد می کنند. اغلب زنان ما، با بیشتر این تبعیضها مواجهند و در شرایط پیچیده ی برآمده از این نابرابریها، زنان اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و خود را در هم شکسته می یابند.

علاوه بر معضلات مشترکی که همه جامعه با آن دست و پنجه نرم می کند، قومیت ها با شرایطی مواجهند که موجب عقب راندن و اعمال ستم بیشتر بر آنها می شود. البته، بسته به میزان این عقب راندگی بر برخی از قومیت ها، موقعیت آنها بدتر هم می شود. برای مثال، عامل مذهب در میان سایر گروههای مذهبی مبنای نابرابری و محرومیت بیشتر آنها می شود. تنشهایی که در منازعه با همه ی این نابرابریها، بی عدالتی ها و تبعیضهای ریشه دار پیش می آید، موجب می شود زنان خشونت بیشتری را در مناطق پرتنش تحمل کنند.

برای اطلاعات بیشتر با ما در آدرس الکترونیکی کمپین در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید: forequality@gmail.com

UNIQUE OPPORTUNITY

Please join us and welcome Ms. Faranak Farid, Iranian Women’s Rights Activist and Published Poet from Province of Azarbayejan in Iran

Sponsored by: Women's Research and Resource Center at California State University of Northridge (CSUN)

“Ethnicity and Its Impact on Achieving Equality for the Iranian Women

Date and Time: April 17, 2008 1 – 3 pm

Place: California State University of Northridge (CSUN)

University Student Union Building (USU) – Second Floor – Pasadena Room (Above the gym)

Direction and Parking: Take 405N > Turn Left on Nordhoff > Left on Zelzah > Parking No.: G4

For more information, please contact us via email at: forequality@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: