یکشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۹

Interview with Rezvan Moghadam, member of One Million Signature Campaign

گزارش حاضر مصاحبه ثریا فلاح با خانم رضوان مقدم از فعالان جنبش زنان در ایران و از اعضای کمپین یک میلیون امضا می باشد.این مصاحبه در یک مهمانی خصوصی در تاریخ 24 ماه مارچ 2010 که به مناسبت حضور ایشان برگزار شده بود صورت گرفته است.

کمپین کالیفرنیا همچنین در دانشگاه ارواین یک جلسه سحنرانی و پرسش و پاسخ برای ایشان ترتیب دادند
هیچ نظری موجود نیست: