جمعه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۰

با فعالان حقوق بشر
از چپ به راست: آقای رضا معینی،ثریا فلاح،آزاد
مرادیان

از چپ به راست :خانم الهه امانی فعال حقوق زنان،خانم منیره ناهید اسطوره مقاومت مادران، آقای رضا معینی مسئول گزارشگران بدون مرز ایران و افغانیستان و تاجیکستان، آقای آزاد مرادیان فعال حقوق بشر و اقلیتهای ملی
ا

هیچ نظری موجود نیست: