شنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۹۰

بار دیگر بامهدی اصلانی

مهدی اصلانی در لوس آنجلس


امسال بار دیگر جامعه دفاع از حقوق بشر ایران جنوب کالیفرنیا مهدی را به برنامه سالگرد فاجعه 67 دعوت کرده ایم. مهدی به راستی در طی این سالها هرگز دست از افشاگری کشتار آن سالها در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بر نداشته است. کتابش در قلبها اثر می کند.کلاغ و گل سرخ

با آقای مهدی اصلانی
هیچ نظری موجود نیست: