یکشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۹۱

پیامی برای نسرین ستوده
نسرین دوست داشتنی ، حامی صدها صدای دربند و آوای صدها صدای آزاد! 
گاهی در چند قدمی خود کسی را می بینیم و می شناسیم که اگر ما را ترک کند پس از گذشت اندک زمانی هرگز به خاطرش نمی آوریم. گاه از کسی می شنویم و می بینیم و می خوانیم که با وجود هزاران مایل و فرسنگها راه نگاه، کلام  و عملش برای حتی اندک زمانی مار را رها نمی کند.  معنای نامت  نام گلی است سپید و صدبرگ  که  از جنس گل سرخ است . چنانکه خود هستی . دوستت دارم .
خواهرت ثریا فلاح از لوس آنجلس 

هیچ نظری موجود نیست: