یکشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۹۱

کنفرانس تلاش برای حقوق بشر در ایران

پنجشنبه 11 اکتبر 2012 ,لوس آنجلس. کنفرانس تلاش برای حقوق بشر در ایران، سخنرانی دکتر عبدالکریم لاهیجی پنجشنبه 11 اکتبر2012,لوس آنجلس. کنفرانس تلاش برای حقوق بشر در ایران، سخنرانان :عبدالکریم لاهیجی, نیره توحیدی، هما سرشار, پیام اخوان
پیام اخوان ،آزاد مرادیان، نیره توحیدی ،عبدالکریم لاهیجی ،کاظم علمداری ,,

Left to right: Dr.Kazem Alamdari,Soraya Fallah, Dr.Lahiji,Dr.Towhidi, Azad Moradian, Dr.Payam Akhavan

stand for Human rights

هیچ نظری موجود نیست: