دوشنبه، تیر ۰۹، ۱۳۹۳

گفتگوی رادیو پیام کانادا با ثریا فلاح در مورد بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهشهای زنان ایران

گفتگوی رادیو پیام کانادا با ثریا فلاح در مورد بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهشهای زنان ایران
https://www.youtube.com/watch?v=pEn_wpML-pU#t=74
بیست و پنجمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران  از یازده تا سیزده جولای ۲۰۱۴در سالن شروود لاهویا در سن دیگو برگزار می شود. چنانکه از نام کنفرانس پیداست هدف بررسی همکاری و مشارکت سیاسی زنان و پاسخگویی به برخی مسائل مطروحه در جنبش زنان ایران است

چگونه عواملی چون موقعیت اجتماعی - اقتصادی، زبان، قومیت و غیره بر شکل گیری تجربه زنان از جنسیت تاثیر می‌گذارند؟ چگونه زنان می‌توانند برای تغییر سازمان‌دهی کنند؟ و مختصات این سازماندهی چه باید باشد؟نقش جنسیت در جایگاه رهبری چیست؟ مشارکت سیاسی زنان چه فرصت هایی ایجاد می‌کند؟ با چه چالش هایی رو‌برو است؟ و چه تاثیراتی دارد؟ مشکلات و موانع شکل گیری یک ائتلاف فراگیر و سازنده، متشکل از گروه‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه زنان چه هستند؟ و چگونه می‌توان این موانع را برطرف کرد؟ جنبش زنان درعرصه سیاسی ایران چه نقشهایی می‌تواند بازی کند؟ نقش زنان ایرانی در جامعه و سیاست پس از انقلاب چه بوده و چه دستاوردها، چالش ها وتاثیراتی داشته‌اند؟ مسئولیت تحقق برابری جنسیتی بر عهده چه کسانی است؟ چگونه می توان مشارکت را در جنبش زنان افزایش داد؟ چه رابطه ای بین جنبش زنان و جنبش های دیگر مانند جنبش کارگری، قومی، ملی وغیره وجود دارد و راهکارهای ائتلاف بین آنها چیست؟ زنان چگونه می‌توانند در صلح و امنیت جهانی موثر باشند؟ فقدان امنیت و صلح چه تاثیراتی بر زندگی زنان دارد؟ از منظر جنسیت امنیت به چه معناست؟

هیچ نظری موجود نیست: