جمعه، مهر ۱۹، ۱۳۸۷

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری,آنستکه بعد از زمین خوردن برخیزی

هیچ نظری موجود نیست: