شنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۷

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران - جنوب کالیفرنیا / اطلاعیه مطبوعاتی در باره دستگیری خانم عشا مؤمنی
اکتبر ۲۳، ۲۰۰۸ اطلا عیه شماره: ۳/۰۸
یک هفته از بازداشت خانم عشا مؤمنی ، فعال کمپین یک میلیون امضا برای برابری و دانشجوی رشته کارشناسی ارشد ارتباطات و هنر در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا" نورتریج" میگذرد.خانم عشا مؤمنی در تاریخ ۲۴ مهرماه سال جاری در یکی از بزرگراههای شهر تهران تحت عنوان "تخلف رانندگی " دستگیر و مستقیما به زندان اوین منتقل می گردد. وی که دو ماه پیش برای دیدار با خانواده اش به ایران رفته بود همزمان و در ادامه تحقیقات دانشگاهی خود دست به تهیه فیلم مستندی از وضعییت زنان و فعالان حقوق زنان در ایران می زند. خانم مؤمنی در تاریخ ۲۶ مهرماه طی تماس کوتاهی با خانواده اش از بازداشت خود در زندان اوین خبر میدهد. تلاش خانواده وی و آقای دادخواه وکیل ایشان و همه سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی دفاع از حقوق بشر برای آزادی وی تا کنون به جایی نرسیده است.کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در طی نزدیک به دو سال فعالیت خود از همه شیوه های فعالیت مسالمت آمیز مدنی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده است و تلاش آنان این بوده که علیرغم همه فشارها و سختیها در چهارچوبی که جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل نموده به فعالیتهای روشنگرانه خود ادامه دهندجمهوری اسلامی در طی فعالیت این جنبش به شیوه های مختلف اعم از فشارهای سیاسی و حقوقی، دستگیری، زندان و شکنجه فعالین این جنبش سعی در متوقف نمودن کمپین برابری خواهی نموده است. هم اکنون بیش از ده نفر از فعالین این جنبش در زندان بسر میبرند. تعدادی از آنها به زندانهای طویل المدت محکوم، و تعدادی نيز در انتظار احكام ، بدون هيچ كيفر خواستي در زندان هستند.دهها فعال اين جنبش كه پس از بازداشت و شكنجه هاي جسمي و رواني با قيد وثيقه هاي مالي و تعهدات كتبي آزاد شده اند ، هر آن بيم احضار و محاكمه مجدد را ميكشند.جامعه دفاع از حقوق بشر ايران - جنوب كاليفرنيا همگام با تمامي مدافعان حقوق بشر در جهان ضمن محکوم کردن عمل غیر قانونی دستگیری خانم عشا مؤمنی خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط ایشان ميباشد و در همین حال جمهوري اسلامي ايران را مسئول حفظ جان و سلامتی وی می داند.
جامعه دفاع از حقوق بشر ایران- جنوب کالیفرنیا
تماس با ما:تلفن 1696-990 (310) 001


هیچ نظری موجود نیست: