سه‌شنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۷

خانم فیروزه خطیبی خبرنگار رادیو فردا در مصاحبه با معاون دانشگاه ایالتی‌ کالیفرنیا وخانم ثریا فلاح

radio.com

firozeh_khatibi.jpgradio_farda.jpg

۱۰،۳۱،۲۰۰۸

خانم فیروزه خطیبی خبرنگار رادیو فردا در مصاحبه اختصاصی با معاون دانشگاه ایالتی‌ کالیفرنیا وخانم ثریا فلاح از اعضای کمپین یک میلیون امضا در کالیفرنیا و یکی‌ از بنیانگزاران جامعه حقوق بشر ایران جنوب کالیفرنیا در رابطه با موضع امریکا و سازمانهای حقوق بشر در امریکا در مقابل دستگیری عشا مومنی

Read More

هیچ نظری موجود نیست: