پنجشنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۸۹

اعتصاب سراسری،سنندج ,مهاباد 23 اردیبهشتstand for Human rights


اعتصاب سراسری ، مهاباد 23 اردیبهشت

هیچ نظری موجود نیست: