یکشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۸۹

My sad feeling


It is very unfortunate that in Mother's day I should condolences mothers of these activists. I can't forget them... It is absolutely brutal and violation of Human Rights

جیگه ی داخیکی زوره که گه لی کورد له ژیرشالاوی توه ند و تیژی کوماری خوین خوری ئسلامی دایه. له روژی دایکا سه ره خوشی خوم بو ئه و دایکه جه رگ سوتاوانه ده نیرم. روژیک ئه شی به و هیوای وا فه رزاد بو مافی مروف بووی بگه ین. دایه گیان بگری له سه ر خاکم که وا شینم ده ویی...

با اظهار تآ سف دردناک نسبت به اعدام ناگهانی پنج زندانی فعا ل سیاسی و مدنی در روز مادر مراتب تسلیت خود را به همه شما عزیزانی که برای نجات جان آنان تلاش کردید می فرستم. روزی فرا خواهد رسید که آرزوی فرزاد برای تحقق حقوق بشر به ثمر برسد... چنین نبوده و چنین نیز نخواهد ماند

هیچ نظری موجود نیست: