شنبه، تیر ۲۹، ۱۳۹۲

ديدار مسئولين سازمانهاى حقوق بشرى كرد در امريكا با دكتر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان مل

ديدار مسئولين سازمانهاى حقوق بشرى كرد در امريكا با دكتر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ايران
 جمعه ١٩ جولاى ٢٠١٣
لوس آنجلس؛
ظهر امروز طى نشستى كه در محل اقامت دكتر احمد شهيد انجام شد مسئولين دو ahmad_shaheed_azad_soraya_amir.jpgسازمان حقوق بشرى كرد مقيم امريكا، دكتر امير شريفى، خانم ثريا فلاح و دكتر آزاد مراديان ضمن تشكر از زحمات آقاى احمد شهيد، نقش وى را در ارائه گزارشا ت واقعى از پايمال شدن حقوق شهروندان ايرانى را ارزشمند قلمداد نمودند.
  دكتر احمد شهيد  ضمن تشكر از حضور هيئت حقوق بشر كرد، به ارائه گزارش مبسوطى از فعاليتهاى خود در طى دوسال گذشته، فرايند و پروسه تهيه گزارش آينده خود به سازمان ملل كه قرار است تا سپتامبر امسال آماده شود پرداختند.
انتخابات رياست جمهورى ايران، وظايف رئيس جمهور آينده ايران در قبال پايبندى به حقوق بشر شهروندان و انتظاراتى كه سيستم جهانى از آقاى روحانى براى حل اختلافات في مابين ايران و سيستم بين الملل و بخصوص حل اختلاف بر سر دستيابى ايران به انرژي اتمى دارد، بخشى ديگر از اين گفتگو ها بود.
در اين نشست مسايل متنابه حقوق شهروندان ايرانى و بخصوص حقوق شهروندان كرد در ايران، با ارائه اسناد و مدارگي مورد بحث قرار گرفت كه در هر بخش آقاى شهيد ضمن تشكراز مستندات ارائه شده توسط هيئت حقوق بشر كرد اذعان كردند كه همه آنها را مورد توجه قرار خواهند داد و همچنين تقاضا كردند كه در طى چند ماه آينده نياز به همفكرى و همكارى بيشترى از همه مدافعان حقوق بشر كرد مي رود ، بخصوص اگر جمهورى اسلامى ايران اجازه سفر به ايران را صادر كند.
هيئت حقوق بشر كرد در اين نشست به تفصيل موارد نڤض حقوق شهروندان كرد را مورد بحث قرار دادند، وضعيت زندانيان سياسى كرد در ايران، عدم رسيدگى به مشكلات جسمى و پزشكى زندانيان سياسى كرد كه در طى دوسال گذشته موجب مرك ١٣ زندانى كرد در زندانهاى ايران شده است، افزايش اعدامها در ايران و تشديد خطر اجراى حكم اعدام زندانيان كرد محكوم به اعدام، وضعيت بيكارى در كردستان، وضعيت كولبران كرد وكشتن و مجروح كردن آنان ، افزايش اعتياد به مواد مخدر در كردستان، افزايش ايدز در مناطق كرد نشين بخش ديگرى از مطالب ارائه شده به آقاى شهيد بود.
وضعيت فعالين سياسى و حقوق بشر كرد، روزنامه نگاران، فعالان مدنى ، فعالان حفظ محيط زيست، فعالين كارگرى و مسايل متنابه زنان كرد با ارائه مستنداتى مورد بحث قرار گرفت و قرار شد كه مسئول دفتر آقاى احمد شهيد ، خانم رز و آقاى نويد احمد كه در جلسه حصور داشت پيگير ارتباطات بعدى با هيئت حقوق بشر كرد در امريكا باشد.
اين جلسه كه بيش از يكساعت به طول انجاميد از سوى هيئت حقوق بشرى كرد بسيار ارزشمند و مفيد ارزيابى شد

هیچ نظری موجود نیست: