چهارشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۲

پیام شیرین عبادی برای کنفرانس زنان خاورمیانهپیام شیرین عبادی برای کنفرانس زنان خاورمیانه
---------------------------
بسیار متاسفم که به علت اینکه در مسافرت هستم شانس حضور در کنفرانس را از دست دادم. زنان در هر منطقه و کشوری پیشتازان صلح و خواهان امنیت هستند اما در عین حال به این نکته نیز توجه دارند که صلحی مطلوب است که پایدار باشد و صلح پایدار بر ٢ پایه دموکراسی و عدالت اجتماعی استوار است. دموکراسی در تعریف کلاسیک به معنای حکومت اکثریت است اما به خاطر داشته باشیم که برخی از دیکتاتور های تاریخ با دموکراسی به قدرت رسیدند مانند هیتلر. پس پیروزی در انتخابات به معنای دموکرات بودن یک حکومت نیست زیرا دموکراسی دارای چهار چوبی است که اکثریتی که در یک انتخابات آزاد به قدرت می رسند باید در چهارچوب آن حکومت کنند و حق تخطی از آن را ندارند. چهار چوب دموکراسی ضوابط حقوق بشر است و به عبارت دیگر حکومت ها مشروعیت خود را فقط از صندوق رای نمی گیرند بلکه مشروعیت هر حکومتی بستگی به ٢ عامل انتخابات آزاد و احترام به ضوابط حقوق بشر دارد و با این تعریف از دموکراسی هیچ حکومتی حق ندارد حقوق اقلیت های قومی یا نژادی یا مذهبی را در کشور خود نادیده بگیرد و اقلیت هر کشوری بایستی بر حقوق فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی خود پافشاری کنند و مرعوب اقدامات حکومت نشوند. منظور از آزادی بیان که در ضوابط حقوق بشر بر آن تاکید می شود، آزادی بیان برای اقلیتی است که نتوانسته به قدرت سیاسی دست یابد و الا در هر حکومتی می توان مدح و ثنا ی حاکمان را گفت. مخالفان بایستی آزاد باشند تا بتوانند عقاید خود را مطرح کنند و از این رو تشکیل سمینار هایی چون سمینار شما که به زوایای مختلف حقوق بشر و دموکراسی می پردازد حائز اهمیت است. امیدوارم در روز های آینده جلسات پر شوری داشته باشید
با افسوس مجدد از اینکه در بین شما نیستم، برای همگان آرزوی موفقیت دارم.

با احترام
شیرین عبادی

هیچ نظری موجود نیست: