چهارشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۲

کنفرانس زنان خاورمیانه و شادی امین

 
نکته ای دیگر از نکات مهم در کمیسیون  تصمیم گیری نهایی

درروزهای دیاربکر (ئامه د) در ترکیه برای کنفرانس زنان خاورمیانه شادی امین از جمله مدعوین برای صحبت روی هویت جنسی بود. مسئله دگرباشان جنسی شامل همجنسگرایان و ترانزجندرها در میان 80 سخنران این کنفرانس تنها توسط وی مطرح شد. سخنرانی شادی زنان شرکت کننده در کنفرانس را بسیار تحت تآثیر قرارداد به طوری که دقایق زیادی برای او دست می زدند. سپس گنجاندن بندی در رابطه با دگرباشان جنسی توسط شادی صدر ومن که دو تن از اعضای کمیسیون قطعنامه نهایی بودیم مطرح شد و با و جود مخالفت دلیگیشن ترکها با قریب  اکثریت آرا  به تصویب رسید. این نخستین بار بود که در یک کنفرانس به غایت بزرگ  سیاسی که شرکت زنان مسلمان در آن بسیار آشکار بود مسئله زنان  کوییر،  در تصمیم گیری نهایی می آید. این گامی است به جلو برای تضمین حقوق بشر در خاورمیانه.
شادی امین هر جا می رود تغییری ایجاد می کند. نمی شود با او بود و خوشحال نبود. بی شیله پیله،بی پیرایه و بدون تبعیض و تعصب.
 
 


هیچ نظری موجود نیست: