یکشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۳

KIRN 670 Am برنامه امسال نوروز در رادیو-برای سیزده بدر

برنامه امسال رادیو با اتفاق خوشایند دیدار بانو پریسا خواننده خوش صدای ایرانی همراه بود. . و سیزده بدر چاشنی کوتاه روز جمعه برای سیزده بدر با پروین جوادی و هوای تازه اش


هیچ نظری موجود نیست: