سه‌شنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۸۸

جایزه جهانی حقوق زنان به کمپین یک میلیون امضا


مویس لنو همسر جای لنو. کریستین امانپور،و ثریا فلاح درمراسم اهدای جایزه جهانی حقوق زنان به کمپین یک میلیون امضا
Mavis Leno, Jay Leno’s wife,Christian Amanpour,and Soraya Fallah in Global award
ثریا فلاح
جایزه جهانی حقوق زنان به کمپین یک میلیون امضا

هرساله جایزه جهانی حقوق زنان به اشخاص یا گروه هایی اهدا می شود که توانسته اند در شرایط نابسامان و با تحمل خطر، نقش برجسته ای در پیشبرد حقوق زنان و دختران و گسترش میزان آگاهی از بی عدالتی های علیه زنان ایفا کنند. گرداننده این جایزه، بنیاد فمینیست مجوریتی، یک ان جی او (سازمان غیر دولتی) زنان است که در سال ۱۹۸۷ بنیانگذاری شده و در حال حاضر بزرگ ترین ان جی او تحقیقی-عملی فمینیستی در زمینه برابری جنسیتی، سلامت و حقوق زاد و ولد و خشونت زدائی در این کشور به شمار می آی‫د.

دلورس هورتا کنشگرِ پر آوازۀ آمریکایی بنیاد غیردولتی فمینیست ماجوریتی، کمپین یک میلیون امضا را به دلیل تلاش خستگی ناپذیر و مبتکرانه اش در د تلاش برای پایان دادن قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران به عنوان یکی از دریافت کنندگان جایزۀ جهانی حقوق زنان برگزی‫د.

feminist_majority02.jpg

جایزه جهانی حقوق زن، علاوه بر کمپین یک میلیون امضا به چهار فعال نقش ساز دیگر در زمینه حقوق زنان نیز تقدیم شد.


بیلی هلر مدافع دیرینه حقوق زنان در صحنه سیاسی و مدنی این جایزه را به خاطر تلاش سی ساله اش برای تصویب پیمان بین المللی رفع تمامی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان معروف به پیمان سیدا در مجلس سنای امریکا دریافت کرد


کریستین امانپور، یکی دیگر از دریافت کنندگان این جایزه بود وی یکی از اولین خبرنگارانی که بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و با وجود خطرات بالقوه جانی به این کشورسفر کرد و با تهیه گزارش توجه جهانیان را به شرایط دشوار زنان افغانستان در رژیم طالبان جلب کرد


این جایزه همچنین به طور مشترک به لیماه گبوی، ابیگیلل دیسنی و جینی رتیکر اهدا شد.

لیماه گبوی به دلیل تلاش برای پایان دادن به جنگ خونین داخلیِ ۱۴ سالۀ لیبریه،از طریق بسیج و رهبری راهپیمائیهای گستردۀ زنان در سراسر کشور و ابیگیل دیسنی و جینی رتیکر برای به تصویر درآوردن این کوشش بی سابقه در فیلم تحسین شدۀ «شیطان را به جهنم برگردان».


همچنین دکتر نیل بایر و ماریسکا هارگیتای، به ترتیب تهیه کننده و هنرپیشه سریال تلویزیونی «قانون و نظم» به خاطر ایجاد درک بهتری از خشونت علیه زنان و معضل قاچاق انسان در این سریال تلویزیونی، به طور مشترک از دیگر تقدیرشدگان این مراسم بودن‫د.


هیچ نظری موجود نیست: