دوشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۸

تظاهرات ايرانيان مقيم لوس آنجلس در حمايت از مبارزين داخل كشور

A video by Soraya Fallahتظاهرات ايرانيان مقيم لوس آنجلس در حمايت از مبارزين داخل كشور

امروز يكشنبه 14 ماه جون، نزديك به دو هزار نفر از ايرانيان مقيم لوس آنجلس در دفاع از مبارزان داخل كشور و در اعتراض به حكومت جمهوري اسلامي در منطقه وست وود و در اطراف ساختمان دولتي امريكا( فدرال بيلدينگ) گرد آمدند. با اينكه تظاهر كنندگان در دو سوي خيابان ويلشر با دو شعار متفاوت تجمع كرده بودند ، با اينحال هر دو گروه در اعتراض و مخالفت با جمهوري اسلامي ايران توافق داشتند. گروه هماهنگي دانشجويي كه بيشترين جمعييت را با خود همراه كرده بود، اعتراض اصلي خود را در مخالفت با احمدي نژاد و حمايت از موسوي اعلام نمود.

تعدادي از اين دانشجويان با پوشيدن لباس يا نشانه هاي سبز رنگ به گونه اي هم صدايي خود را با حاميان آقاي موسوي اعلام نمودند. در ميان اين جمعيت تعداد بيشماري شعار دفاع از آزادي و حمايت از تظاهر كنند گان دا خل كشور و نابودي ديكتاتور را خواستار بودند. در مقابل اين گروه تعداد ديگري از تظاهر كننده گان كه شعار سر نگوني جمهوري اسلامي را مي دادند پرچم شير و خورشيد نشان ايران را با خود حمل مي كردند . اين گروه علاقمند به تظاهرات واحد با گرو ههاي ديگر بودند كه متاسفانه به دليل تاكيد گروههاي ملي در حمل پرچم شير و خورشيد نشان و شعار هاي سر نگوني اين امر به وقوع نپيو ست. از اين تظاهرات بسياري از شبكه هاي خبري برنامه تهيه كردند. تلويزيون س ان ان، اس بي اس و بسياري از شبكه هاي داخلي و تلويزيونهاو راديوهاي مقيم لوس آنجلس منجمله صداي كردهاي مقيم امريكا حضور داشتند

http://picasaweb.google.com/sorayafallah/DemonstarationInLosAngelesAgainstAhmadinejad#">">
To see the pictures please click here:

۱ نظر:

Unknown گفت...

ایهالناس مسلمان کشی‌یکی‌از سرگرمیهای جدید برای کشورها و دولتهای مسلمان و غیره مسلمان شده. جالب اینجاست که دوستان عزیز آقای احمدی خره،چین و شوروی، قبل از شمارش آرای انتخابات به ایشون تبریک گفتند. کشور چین و شوروی یک ساعت بعد از انتخابات به آنترینژاد تبریک گفتند تو نگو اینها با هم یه قرارهایی دارند و آنهم سرگرمی هست که هر ستاشون دوست دارند و آن هم، مسلمان کشی‌. در ارومجی چین و در چچنیا شوروی و در ایران عزیز دولتها همه مشغول مسلمان کشی‌هستند.احمدی‌نژاد ممکن که خایهٔ امریکا و انگلیس را نمیمالد ولی‌ خوب خایهٔ چین و شوروی را ما چ می‌کند. هی‌نماز جمعه داد میزنم مرگ بر یهودی و صهیونیست تو نگو پولدارترین ادمهایی که شوروی را اداره میکنند یهودی هستند. هر هفته میرم نماز جمعه داد میزنم مرگ بر امریکا و مرگ بر انگلیس تو نگو مسلمان کشهای اصلی‌، چین، شوروی و همین رئیس جمهور قلابی خودمون آقای احمقی خره جنایتکار هستند.
«ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم»