جمعه، تیر ۰۵، ۱۳۸۸

Candle Light Vigil - Saturday June 27th. 7 to 10 pm, UCLA


ندای جانباختگان

هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست
A Memorial Night with Silent Protest
& Candle Light Vigil
for the Brave Martyrs of Iran

شبی با حضور شاعران و هنرمندان موسيقی در سوگ جانباختگان ايران

UCLA Bruin Plaza
(Outside Ackerman Union) 308 Westwood Plaza Los Angeles, CA 90024

Saturday June 27 - 7 pm to 10 pm
Closest Parking: Parking Structure 4 and 6

This is a peaceful silent event. Please bring no Iranian flag or signs.

Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=91861614797

ندای جانباختگان مراسمی با آرامش و سکوت است. لطفا هيچ گونه پرچم و پلاکارد نياوريد

هیچ نظری موجود نیست: