جمعه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۸

تجمع ايرانيان ساكن لوس آنجلس در حمايت از قيام مردم داخل كشور
vokradio.com, Los Angeles, CA, USA

گزارش تجمع ايرانيان ساكن لوس آنجلس در حمايت از قيام مردم داخل كشور ،افروختن شمع به ياد جانباختگان اخير

غروب روز چهارشنبه ١٧ ماه جون ٢٠٠٩، جمعيت كثيري از ايرانيان مقيم لوس آنجلس در حمايت از قيام مردم داخل ايران در اطراف منطقه وست وود و ساختمانهاي دولت فدرال امريكا تجمع كردند. اين تجمع به دليل حضور گروههاي مختلف سني، گروههاي مختلف اجتماعي و سياسي از اهميت زيادي بر خوردار بود. حضور وسيع جوانان ايراني در كنار نسل قديمي ايرانيان تبلور عزم واقعي آنان براي تغيير شرايط موجود در ايران بود. اگر چه اين اعتقاد به تغيير نقطه قوت تجمع امروز و چند روز اخير بوده است، با اينحال تفاوت و چگونگي اين تغيير خود موجب دو دستگي در ميان اين گروه از ايرانيان ساكن در لوس آنجلس مي باشد. گروهي تغيير را در ايجاد اصلاحات و فضاي باز سياسي توسط اصلاح طلبان داخل ميبينند و گروهي ديگر كه از از نظر تعداد افراد بيشتري را دربر مي گيرد تغيير را در سرنگوني جمهوري اسلامي معني ميكنند.

هیچ نظری موجود نیست: