پنجشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۸

با رکسانا صابری وبهمن قبادي در لوس آنجلس

آزاد مرادیان- ثریا فلاح و بهمن قبادي

آزاد مرادیان-رکسانا صابری و ثریا فلاح

این عکسها متعلق به پارس تایم است
.

هیچ نظری موجود نیست: