پنجشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۹۳

دو مصاحبه آقای فرامرز خدایاری با ثریا فلاح در برنامه از سانفرانسیسکودر رابطه با کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران


مصاحبه قبل از کنفرانس 


این مصاحبه پس از کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران انجام شده است.

http://vimeo.com/101152938

7-19-2014 - از سانفرانسیسکو - AZ SAN FRANCISCO

7-19-2014 - از سانفرانسیسکو - AZ SAN FRANCISCO from Andisheh TV on Vimeo.
Faramarz Khodayari and Soraya Fallah
Interview by Faramarz Khodayari

هیچ نظری موجود نیست: