سه‌شنبه، تیر ۱۷، ۱۳۹۳

آذرمهر و پوشش برنامه کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایرانکنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران و مبحث اقلیتها :
ثریا فلاح
منبع :http://azarmehr.eu/fa/?p=1682
امسال برای بنیاد پژوهش های زنان ایران سال مهمی است چون بیست و پنج سال از فعالیتها و برگزاری کنفرانسهایش می گذرد. در این بیست و پنج سال مسائل زنان ایران در کل و زنانی با ستم های چند گانه و به حاشیه رانده شده مانند اقلیتهای جنسی ؛ اقلیتهای ملی ؛ اقلیتهای مذهبی و زنان مهاجر، هنرمندان گمنام و… مورد توجه قرار گرفته است. . از سخنرانان و محوربحث هاو پیام ها بخشی به زنان اقلیت های ملی ؛زبانی ؛قومی و جنسیتی و مذهبی اختصاص داده شده است.کنفرانس بنیاد پژوهشها هر ساله بخشی از مباحث خود را به این زمینه ها اختصاص می دهد. امسال بالاخص مباحث مهمی در این زمینه مورد پژوهش قرار می گیرد امسال هم در میزگرد :چگونه مذهب ،سیاست ؛قومیت ؛زبان و جنسیت فعالیت زنان ایرانی را تحت تآثیر قرار داده است مسائل زیر مورد بررسی خواهد بود: مشارکت زنان فقیهه در روند تغییر وضعیت زنان ایران ؛ بررسی تضمین مشارکت مدنی زنان در گروههای قومیت و ملیت و طبقه و مذهب در ایران ؛ نقش زنان در شکل گیری و پیش برد فعالیت های مدنی حقوق کودکان ؛ و واکاوی تجربیات زیسته شناسی اجتماعی زنان در مناطق جنگ زده خوزستان در دوران پس از جنگ .
آقای کاوه کرمانشاهی یکی از برندگان جایزه هلمن همت در سال ۲۰۱۱ و از فعالان حقوق مدنی و حقوق زنان ؛ عضو کمپین یک میلیون امضا به مبحث رابطه بین جنبش زنان و جنبش های ملیتهای غیر فارس در ایران؛ خانم فاطمه مسجدی به بحث مشارکت زنان فقیهه در روند تغییر وضعیت زنان ایران، و یکی از سخنران از ایران به بحث مشارکت زنان در گروههای قومیت /ملیت ؛طبقه و مذهب می پردازد. یکی دیگراز سخنرانان در رابطه با زنان در مناطق جنگ زده خوزستان در دوران پس از جنگ صحبت خواهد کرد.همچنین مرکز بررسی مسائل زنان کرد ایران بناست پیام همبستگی خواهرانه خود را به کنفرانس ارسال کنند.
بنیاد 25 سال پیش در سال 1990 با هدف پژوهش روی زنان ایران و کنکاش و كوشش برای بازنگری و بازگویی تاریخ ایران با نگاهی زنانه ، آنچه در لابلای نگاههای مردانه به تاریخ پنهان شده بود به وجود آمد. این بنیاد به پیشنهاد خانم امین و به کمک خانم افسانه نجم آبادی که در آن زمان نشریه نیمه دیگررا بیرون می دادند به وجود آمد. خانم شهلا حایری هم بعدها با آنان همکاری کرد. بنیاد فعالیت اصلی خود را برقراری یک کنفرانس بین المللی سالانه اعلام کرد که طی آن، موضوعی مربوط به زنان ایرانی، از طریق ارائه آثار تحقیقی، نمایشگاه های هنری، اجراهای هنری یا نمایشی به بحث و گفتگو گذاشته می شود و کارخود را با برگزاری کنفرانسی به نام زن ايراني پس از انقلاب،در كيمبريج، آمریکا آغاز کردند. از میان آنان خانم گلناز امین همچنان پیگیرانه به کمک کمیته های محلی کنفرانسهای سالیانه بنیاد اهداف بنیاد را پیگیری کرده و ادامه داده اند.
بنیاد فعالیت اصلی خود را برقراری یک کنفرانس بین المللی سالانه اعلام کرد که طی آن، موضوعی مربوط به زنان ایرانی، از طریق ارائه آثار تحقیقی، نمایشگاه های هنری، اجراهای هنری یا نمایشی به بحث و گفتگو گذاشته می شود و کارخود را با برگزاری کنفرانسی به نام زن ايراني پس از انقلاب،در كيمبريج، آمریکا آغاز کردند و همان سال اول موضوع شماره ویژه ” نیمه دیگر” شد.
بنیاد از سال 1990 تا کنون موارد زیر را تحت پوشش قرار داده است. در زمینه زن ايراني پس از انقلاب ، پژوهش‌ها و هنرها ،چهره‌ي زن در فرهنگ ايران ، زن و خانواده در ايران و مهاجرت، زن و سياست در ايران معاصر، زن- جنسيت و اسلام، زن ايراني و حقوق بشر، فمينيسم و جنبش زنان ايران ،زن ايراني و مدرنيته، زن ايراني در آستانه‌ي سال 2000، بررسي مطالعات و مبارزات فمينيستي زنان ايراني در دو دهه‌ی اخير و چشم‌انداز آينده، زنان ايراني در داخل و خارج كشور: چه بايد كرد؟، زن، مذهب، ايدئولوژي، جهاني شدن و تأثير آن بر زنان، نقش اجتماعي جنسيت در روند مدرنيته در ايران، جايگاه زن ايراني در بيست و پنج سال گذشته در تأمين صلح و حقوق بشر، مشاركت سياسي، بازار كار و استثمارجنسی، فمينيسم سكولار: انقلاب مشروطه، شرايط و چالش‌هاي كنوني، دست آورد‌ها و چالش‌های زنان ایران: چشم ‌انداز نسل‌ها، نیازهای مبرم زن ایرانی در دوران کنونی، بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در متن تجربه‌ی جنبش زنان ایران بعد از بیست سال، جنبش زنان ایران: تحولات سیاسی و مبارزات دموکراتیک، هویت ها و چالش ها، گفتمان دو نسل، زن، تن و اختیار، و امسال به “زنان برای تغییر، همکاری و مشارکت سیاسی” اختصاص داده شده است.نتیجه بسیاری از کارها و پژوهشها را می توان در سالنامه بنیاد دید.
عنوان کنفرانس امسال “زنان برای تغییر: همکاری و مشارکت سیاسی” بیست و پنجمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران است که از یازده تا سیزده جولای ۲۰۱۴در سالن شروود لاهویا در سن دیگو برگزار می شود. چنانکه از نام کنفرانس پیداست هدف بررسی همکاری و مشارکت سیاسی زنان و پاسخگویی به برخی مسائل مطرح در جنبش زنان ایران است. کنفرانس شامل سخنرانی و پرسش و پاسخ
میزگرد ،ورک شاپ،میز کتاب،هنرمندانی که در کار تئاتر موسیقی نقاشی و شعر خوانی ،جایزه سالانه فمینیسم انتقادی می باشد.
کنفرانس در تلاش گردآوری زنان به مسائل زیر می پردازد: چگونه عواملی چون موقعیت اجتماعی -اقتصادی، زبان، قومیت و غیره بر شکل گیری تجربه زنان از جنسیت تاثیر می‌گذارند؟چگونه زنان می‌توانند برای تغییر سازمان‌دهی کنند؟ و مختصات این سازماندهی چه باید باشد؟نقش جنسیت در جایگاه رهبری چیست؟مشارکت سیاسی زنان چه فرصت هایی ایجاد می‌کند؟ با چه چالش هایی رو‌برو است؟ و چه تاثیراتی دارد؟مشکلات و موانع شکل گیری یک ائتلاف فراگیر و سازنده، متشکل از گروه‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه زنان چه هستند؟ و چگونه می‌توان این موانع را برطرف کرد؟جنبش زنان درعرصه سیاسی ایران چه نقشهایی می‌تواند بازی کند؟نقش زنان ایرانی در جامعه و سیاست پس از انقلاب چه بوده و چه دستاوردها، چالش ها وتاثیراتی داشته‌اند؟مسئولیت تحقق برابری جنسیتی بر عهده چه کسانی است؟ چگونه می توان مشارکت را در جنبش زنان افزایش داد؟چه رابطه ای بین جنبش زنان و جنبش های دیگر مانند جنبش کارگری، قومی، ملی وغیره وجود دارد و راهکارهای ائتلاف بین آنها چیست؟زنان چگونه می‌توانند در صلح و امنیت جهانی موثر باشند؟ فقدان امنیت و صلح چه تاثیراتی بر زندگی زنان دارد؟از منظر جنسیت امنیت به چه معناست. از آنجایی که بنياد پژوهشهاي زنان ايران نهادي است غيرانتفاعي كه به هيچ گروه و سازمان سياسي و مذهبي بستگي ندارد وردویه شرکت در کنفرانس کمک بزرگی به برگزاری کنفرانس است و معمولآ کمیته محلی برنامه های هنری جهت گردآوری کمک های مالی برای تآمین هزینه های کنفرانس شامل گرفتن سالن ،هزینه سخنرانان ؛ هزینه دعوت برخی از هنرمندان و ….راه می اندازد. گاهآ یاران و دوستداران بنیاد همکاری و پشتیبانی مالی می کنند. بنیاد یک ارگان قوی و غنی از لحاظ معنوی است و ضعیف از نظر مالی. افراد شرکت کننده و سخنران و هنرمند پولی بابت همکاری و شرکت خود دریافت نمی کنند.
هنرمندانی که در این کنفرانس شرکت می کنند خانم آذرمزارعی اجرای نمایش ، نمایش خوانی شب هزارو یکم بهرام بیضایی با نمایش مژده شمسایی ، لیلا فرجامی شعر خوانی،برنامه موسیقی سارا نائینی و رضا روحانی و گالری نقاشان خواهد بود. سخنرانان اصلی این کنفرانس خانم ها شهلا طالبی , ژانت آفاری ، شراره شاهرخی ،سمیه رشیدی ،افسانه کلانتری از آمریکا ؛اعظم بهرامی از ایتالیا، آقای کاوه کرمانشاهی و خانم فاطمه مسجدی از آلمان و چهار سخنران از ایران وچند سخنران میهمان هم دعوت هستند. محور اصلی صحبت سحنرانان درسه میزگرد و چند نتیجه پژوهش ارائه خواهد شد. میزگردها عبارتند از : میزگرد تآثیرات و چالشهای مشارکت و همکاری کنشگران حوزه زنان ،تلاقی هویت ها و چالش های ارتباطی کنشگران جنبش زنان، ، چگونه مذهب، سياست، قومیت، زبان و جنسيت فعاليت زنان ایرانی را تحت تاثير قرار داده است؟. در میزگرد تآثیرات و چالشهای مشارکت و همکاری کنشگران حوزه زنان مسائل زیر مورد بررسی خواهد بود : چگونگی تآثیر منفی یک حکومت مذهبی و ایدئولوژیک بر کنشگری موثر زنان ؛مشکلات و موانع شکل گیری ائتلافی سازنده در بین گروه ها و سازمانه های فعال ؛ جنبش زنان و لزوم بازگشت به سیاست .
در میزگرد تلاقی هویت ها و چالش های ارتباطی کنشگران جنبش زنان مباحث زیز شکافته خواهد شد : بررسی همکاری بین فعالان جنبش زنان داخل و خارح از ایران پس از انتخابات 88 ، رابطه بین جنبش زنان و جنبش های ملیتهای غیر فارس در ایران؛ به چالش کشیدن مفهومی متجانس از زنان مهاجر ایرانی و بررسی رابطه جنبش زنان ایران با سازمانها و گروههای بین المللی حامی . در این کنفرانسها یکی از اهداف اصلی بنیاد که تلاقی ایده هاست به وقوع می پیوند


هیچ نظری موجود نیست: