یکشنبه، تیر ۱۵، ۱۳۹۳

مصاحبه هما سرشار با ثریا فلاح در رابطه با کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران
http://www.homasarshar.com/

https://www.youtube.com/watch?v=zOgu-a7snDs&feature=youtu.be

هیچ نظری موجود نیست: