جمعه، تیر ۱۳، ۱۳۹۳

کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران در برنامه خانم هما سرشار


Breakfast with Homa Sarshar
Saturday Mornings - 7 a.m. to 9 a.m. PST
Radio Iran KIRN 670 AM
Special guests this week - July 5th:
Ally Bolour Esq.
Dr. Ali A. Kiafar
Soraya Fallah
Live Report:
Mehrdad Bahri & Arash Hafizi, FIFA 2014 Brazil
Together with
Mandana Zandian
صدرالدین الهی / Sadreddin-e Elahi
 

هیچ نظری موجود نیست: